Ekstra NDT olarak sizlere sunabileceğimiz hizmetler hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın !

Günümüz Kalite Kontrol çalışmalarının en önemli parçası olan (NDT) Tahribatsız Muayene konusunda, 5 Metotta EN 9712’ ye göre sertifikalı uzmanların yönetiminde faaliyet gösteren ve her biri konusunda uzman personelimiz; Endüstriyel Tesislerindeki imalat ve montaj aşamalarında önemli bir yeri olan Tahribatsız Muayene (NDT)  tekniklerinin, standart gereksinimler doğrultusunda uygulanmaması nedeniyle gözden kaçan imalat ve montaj hatalarının, çok önemli can ve malzeme kaybına yol açacağının bilinciyle; “insan ve çevre emniyetini sürekli sağlamak/geliştirmek” hedefiyle çalışmaktadır.

“Test edilecek malzemenin hiçbir fiziksel değişime uğramadan Kalite kontrolünün yapılması” olarak da tanımlayabileceğimiz Tahribatsız Muayene (NDT-Nondestructive Testing), modern çağın gereksinimlerine bağlı olarak sürekli değişmekte ve her gün yeni ve daha güvenilir teknikler geliştirebilmek için çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca elektronik alanındaki baş döndürücü gelişimin ardından Tahribatsız Muayene Yöntemlerinde yeni geliştirilen teknikler, Ekstra NDT tarafından yakından izlenmektedir.

Sanayimizin gelişim süreci içinde “Kalite, Ürün Garantisi, İnsan ve Çevre Güvenliği” gibi kavramların da gelişmesi nedeni ile sanayimizin gelişmeye başladığı önceki konumuna oranla TAHRİBATSIZ MUAYENE’ ye duyulan gereksinim, günümüzde kıyaslanamayacak boyutlara ulaşmıştır.

Gerek sanayi iş kollarında kullanılan hammadde ve üretilen maddelerin farklılığı ve gerekse, Klasik Kalite Kontrol Metotlarının kendi yetersizlikleri birden fazla TAHRİBATSIZ MUAYENE METODU (TMM-NDT) uygulanmasını gerektirmektedir.

Bunlardan günümüzde en çok ihtiyaç duyulanlar;

 • Radyografik Test(RT)
  • X-Ray
  • Gamma-Ray 
 • Ultrasonik Test (UT)
 • Manyetik Parçacık Testi (MPI/MT)
 • Sıvı Penetrant Testi(PT)
 • Görsel Muayene (Visual Test)’dir.
 • Vakum Testi
 • Gelişmiş Ultrasonik Sistemleri Phased Array ve Tofd Teknikleri

Bize Ulaşın !