TOFD yöntemi (Time of Flight Diffraction), hata tespiti ve hatanın boyutlandırılması için kullanılan bir ultrasonik test tekniğidir. Bu yöntem kaynaklı imalatlar da süreksizliklerin tespit edilmesinde kullanılan çok hassas ve hızlı  bir yöntemdir.TOFD, hata kesitinin pozisyonunun haritalandırılmasını sağlamaktadır. Sistemin çalışma presnsibi hataların köşe ve uç kısımlarında oluşan çınlamanın problar tarafından algılanmasına dayalıdır. Dolayısı ile sistem diğer ultrasonik tekniklerinden farklı olarak ses demetinin yansıyıp geri gelmemesi riskini taşımaz.

Bu yöntem standart ultrasonik muayenenin aksine genliğe bağımlı olmadığından prob konumu, süreksizliklerin yönelimleri, düzensiz veya değişen malzeme yüzeyleri ya da zayıf kavrama gibi kısıtlamalardan etkilenmez. Ayrıca bu teknik günümüzde malzeme yapısı hakkında bilgi toplama amaçlı kullanılmakta olup alınan sonuçlar sayesinde imalatçı ve üreticilere maliyet anlamında birçok avantaj kazandırmaktadır.

Gereklilikleri: 

Ulusal ve uluslararası standartlar gereğince Başta Basınçlı Kaplar, Enerji Santralleri, Gaz ve Sıvı Madde İletim Hatları, Çelik Konstrüksiyon yapı ve imalatları olmak üzere büyük küçük her türlü imalat ve malzemenin kalitesini sorgulamak günümüzde hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda;

 • NDT uygulamaları günümüz şartlarında kaçınılmaz bir hal almıştır.
 • Kaynak dikişlerinde ki, ana malzemelerdeki iç kusurlar nedeniyle ürünün çalışma esnasında çatlama, kırılma veya yırtılması ve dolayısıyla can ve mal kaybını önlemek
 • Yapılan imalatın kalite kontrolü, makine ve ekipmanlardaki yıpranma payları ve kalan ömür belirleme çalışmalarında, malzemelerin iç yapısı, kaynaklardaki muhtemel hataların tespiti için NDT uygulanmaktadır.
 • Malzemenin herhangi bir şekilde bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini bozmadan yüzey ve yüzeye çok yakın (yüzeyin hemen altındaki) hataların tespitinde ve yerlerinin belirlenmesi işleminde kullanılan oldukça hızlı ve yüksek hassasiyetli bir yöntemdir.

Faydaları ve Özellikleri:

 • Pratiktir, kesin sonuç verir.
 • Oldukça portatif bir NDT yöntemidir.
 • Hızlı bir yöntemdir, çabuk sonuçlandırılabilir.
 • Sesi ileten herhangi bir malzemeye uygulanabilir.
 • Yönü fark etmeksizin bütün yüzey altı süreksizlikleri bir işlemle tespit edilebilir.
 • Hata tespit ve boyutlandırılması konusunda çok net sonuçlar verir ve bu veriler dijital olarak kayıt altına alınır.
 • Standart gereksinimlerini karşılar sonradan oluşabilecek büyük maliyetlerin önüne geçer.