Ultrasonik test tekniğinde hataların tespiti için ultrasonik ses demeti kullanmaktadır. Yüksek frekanslı ses dalgaları metal, plastik, kompozit, seramik gibi katı malzemeler ve kaynak dikişleri içerisinden geçirilerek çatlaklar, boşluklar, kalıntılar ve diğer iç süreksizlikler tespit edilebilir. Yine bu sayede malzeme kalınlıkları ve bazı malzeme özelliklerinin analizi yapılabilir.

Ses dalgaları ses yolu üzerinde bir süreksizliğe çarparsa geri yansır. Alıcı başlığa (probe) yansıyan sinyal, ultrasonik muayene cihazının ekranında dalga çizgileri (echo) oluşturur. Yankının konumuna göre süreksizliğin muayene parçası içindeki koordinatları hesaplanabilir. Ayrıca yankının yüksekliği süreksizliğin büyüklüğü hakkında fikir verir. Yankı sinyalinin şekline bakılarak süreksizliğin türü hakkında yorum yapmak da mümkündür.

Ekstra NDT, sertifikalı uzman kadrosu ve en son teknoloji manuel, yarı otomatik ve tam otomatik ekipmanları ile, her türlü kaynak dikişi ve malzeme için, kalınlık ölçümlerinden kompleks geometrili parçaların muayenesine kadar tüm ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunmaktadır. Ekstra NDT, bünyesindeki laboratuvarı, çok çeşitli kalibrasyon blokları ve türlü hataları barındıran kaynaklı, kaynaksız test parçaları ile yapılacak muayenenin kalitesini garanti etmeyi misyon edinmiştir.

Gereklilikleri:

Ulusal ve uluslararası standartlar gereğince Başta Basınçlı Kaplar, Enerji Santralleri, Gaz ve Sıvı Madde İletim Hatları, Çelik Konstrüksiyon yapı ve inşaatlar, Döküm ve Dövme imalatları olmak üzere büyük küçük her türlü imalat ve malzemenin kalitesini sorgulamak günümüzde hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda;

  • NDT uygulamaları günümüz şartlarında kaçınılmaz bir hal almıştır.
  • Kaynak dikişlerindeki, ana malzemelerdeki iç kusurlar nedeniyle ürünün çalışma esnasında çatlama, kırılma veya yırtılması ve dolayısıyla can ve mal kaybını önlemek
  • Yapılan imalatın kalite kontrolü, makine ve ekipmanlardaki yıpranma payları ve kalan ömür belirleme çalışmalarında, malzemelerin iç yapısı, kaynaklardaki muhtemel hataların tespiti için NDT uygulanmaktadır.
  • Yapılan kaynaklı imalatın, kaynaktaki muhtemel hataların konumlarının, büyüklüklerinin ve derinlik yönündeki boyutlarının belirlenmesi için Ultrasonik Muayene yöntemi kullanılmalıdır.

Faydaları ve Özellikleri:

  • Malzemenin sadece bir yüzeyinden erişim yeterlidir.
  • Çok türde malzemelerde kullanılabilir.
  • Düzlemsel iç süreksizliklerin tespitinde en uygun yöntemdir.
  • Oldukça portatiftir, kolayca taşınabilir.
  • Yüksek nüfuziyet yeteneğine sahiptir.
  • Anında sonuca varmayı sağlar