Radyografik Test;  Malzemelerin iç yapılarında meydana gelen süreksizliklerin tesipt edilmesi için kullanılan en temel ve en çok kullanılan test tekniğidir. Basitçe bu sistemde test parçasına üzerine bir ışın kaynağından (X-ray yada Gama-ray) yollanan ışınların malzeme içinden geçerek test parçasının arkasına yerleştirilmiş film üzerinde görüntü oluşturması tekniğidir.

Radyografik test yönteminde nüfuz edici kısa boylu radyasyon dalgaları kullanılır. Kontrol edilecek olan malzeme içindeki yoğunluk farkları sayesinde hata tespitleri yapılır. Malzeme içindeki yapı bozuklukları / süreksizlikler nedeniyle farklı miktarda soğrulan ışınların yansımalarında farklı görüntüler oluşur. Gerçekte film üzerine yansıyan görüntü, malzemeden geçen ışının yarattığı gölge görüntüsüdür. 

Ekstra NDT, sertifikalı (ASNT ve EN’e uygun) ve radyografi konusunda sürekli saha eğitimleriyle desteklenen uzman kadrosu, konvansiyonel ve dijital radyografi alanlarındaki geniş tecrübeleri ile radyografik muayene ihtiyaçlarınızda proje ve üretiminize değer katan çözümler üretir.

Gereklilikleri:

Ulusal ve uluslararası standartlar gereğince Başta Basınçlı Kaplar, Enerji Santralleri, Gaz ve Sıvı Madde İletim Hatları, Çelik Konstrüksiyon yapı ve inşaatlar, Döküm ve Dövme imalatları olmak üzere büyük küçük her türlü imalat ve malzemenin kalitesini sorgulamak günümüzde hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda;

  • NDT uygulamaları günümüz şartlarında kaçınılmaz bir hal almıştır.
  • Kaynak dikişlerindeki, ana malzemelerdeki iç kusurlar nedeniyle ürünün çalışma esnasında çatlama, kırılma veya yırtılması ve dolayısıyla can ve mal kaybını önlemek
  • Yapılan imalatın kalite kontrolü, makine ve ekipmanlardaki yıpranma payları ve kalan ömür belirleme çalışmalarında, malzemelerin içyapısı, kaynaklardaki muhtemel hataların tespiti için NDT uygulanmaktadır.
  • Değerlendirmenin görece olarak kolay olduğu Radyografik Muayene yönteminin kaynak dikişlerinin kontrolünde, döküm ve dövme ürünlerin muayenesinde çok yaygın kullanım alanına sahip olması ve kalıcı kayıt elde edilebilmesi, zaman içinde karşılaştırma yapılması mümkün bir muayene yöntemi ve X ışınları malzemelere zarar vermeden iç yapılarını inceleme olanağı sağladığından olduğu için NDT uygulamasında önemli bir yeri vardır.

Faydaları ve Özellikleri:

  • Kalıcı kayıt elde edilir ve zaman içinde karşılaştırma yapılması mümkündür.
  • İş sahasında kalibrasyon gerekmez.
  • İç süreksizliklerin tespitinde mükemmel bir yöntemdir.
  • Demet yönü geometriden etkilenmez.
  • Ana malzeme ile yoğunluk farkı oluşturan hacimsel iç hataların tespitinde en uygun yöntemdir.