Tahribatsız Muayene Teknikleri

Tahribatsız muayene, malzemelere herhangi bir zarar vermeden malzeme yüzeyinde veya içinde meydana gelen bozuklukları belirlemek için kullanılan test yöntemlerinin tümüdür. Kullanım amaçları:

  • Üretilen bir parçanın kalite kontrolü,
  • Girdi kontroller, proses esnasında kontroller, son kontroller,
  • Üretim yöntemi kontrolü veya geliştirilmesi,
  • Kullanımda olan bir parçada oluşan hatanın erken tespiti,

Yorulma, korozyon, aşınma, aşırı yüke maruz kalma gibi nedenlerden dolayı oluşan çatlak, iç yapıda boşluk, kesit azalması gibi hataların tespiti gerçekleştirilebilir. İmalat, montaj, periyodik muayene ve konstrüksiyon aşamalarında; güç santralleri (termik, hidrolik), çelik konstrüksiyon, kimya-petrokimya, rafineriler, çimento, gübre, ilaç, savunma sanayi, boru hatları, depolama tankları, vb. sektörlerini de kapsayan geniş bir yelpazede tahribatsız muayene ve denetim ve eğitim hizmeti sunulmaktadır.

Hizmet Verilen Yöntemler:

  • RT-Radyografik Muayene, Filmlerin Değerlendirilmesi ve Onayı
  • UT-Ultrasonik Muayene,  Phased Array &TOFD Değerlendirilmesi ve Onayı
  • PT-Sıvı Penetrant Muayenesi, Değerlendirilmesi ve Onayı
  • MT-Manyetik Parçacık Muayenesi Değerlendirmesi ve Onayı
  • VT-Gözle Muayene
  • HT- Sertlik Ölçüm Hizmeti

Neden ESKTRA NDT?

Muayeneler sırasında kullanılan tüm yöntemler ISO 9712’ye göre belgelendirilmiş Seviye I, II ve III Uzman Personel ile yürütmektedir.

Muayeneler, NDT Prosedürlerinin oluşturulması, farklı teknikler geliştirilmesi, çözümler üretilmesi bünyemizde bulunan alanında uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Geleneksel NDT metotlarının yanısıra TOFD ve Phase Array gibi gelişmiş Ultrasonik Muayene yöntemlerini uygulama kabiliyeti mevcuttur.